כיורי נירוסטה

אגת

כיור נירוסטה כפול עם קערית שאריות לארון 100

אודם

כיור נירוסטה יחיד מתאים לארון 55

אוניקס

כיור נירוסטה יחיד מתאים לארון 55

אזור

כיור נירוסטה יחיד מתאים לארון 20

אמטיסט

כיור נירוסטה יחיד מתאים לארון 80

אילת

כיור נירוסטה יחיד מעוגל מתאים לארון 60

אמרלד

כיור נירוסטה יחיד עם משטח

ברקת

כיור נירוסטה יחיד מתאים לארון 60

דולומיט

כיור נירוסטה כפול מתאים לארון 80